Kryteria Inwestycyjne Ortie Capital Investment
PolishEnglish

Kryteria Inwestycyjne Ortie Capital Investment

 
Ortie stosuje szereg kryteriów, które ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Analizując firmę zwracamy uwagę na następujące czynniki: 
  • branża zgodna ze strategią inwestycji funduszu,
  • innowacyjność w charakterze biznesu,
  • doświadczenie zespołu zarządzającego lub zaanga- żowanego w przedsięwzięcie,
  • produkt lub usługi niewrażliwe na regulacje państwowe,
  • działalność prowadzona przez co najmniej 9 miesięcy.